Category Archives: Giải pháp

Cách cấu hình security trên switch layer 2.

Mình để đây cấu hình security của switch layer 2. Nếu bạn còn chỗ nào chưa rõ liên lạc mình sẽ hướng dân thêm chi tiết. Port Security Cat3750#show port-security interface fastEthernet 1/0/2 Port Security : Disabled Port Status : Secure-down Violation Mode : Shutdown Aging Time : 0 mins Aging Type : Absolute SecureStatic […]

Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 7 – Giới thiệu về FSMO Role

Sự cần thiết của các FSMO role Trong các phần trước của loạt bài này, chúng ta đã được biết đến Active Directory, với một rừng (forest) các cây miền (domain tree), trong đó tên của mỗi miền cũng đồng thời là vị trí của chúng trong forest. Với cấu trúc cây phân tầng tự nhiên của Active […]